<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ทำให้คุณรู้ว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น >>  
 
    

 
 


 
 
 
 
 
 
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดขอนแก่น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557

 
 
 

โล่รางวัล“ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น”ระดับประเทศ ประจำปี 2555

 
 
 

โล่เกียรติคุณ หนึ่งรางวัลล้านความดี เทิดไท้องค์ราชันย์  ประจำปี 2554

 
 
 

โล่รางวัล และเกียรติบัตร “ครูชุมชน  คนสร้างชาติ”  ประจำปี  2554

 
 
 
กิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ M.P.K.  MATH CHALLENGE
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com