กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้เกมคณิตศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทั้งความสนุกสนานและการพัฒนากระบวนการคิดการวางแผนและการแก้ปัญหาพร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆโดยมีกิจกรรมทางวิชาการและเกมทางคณิตศาสตร์ ๑๑ กิจกรรม