ผลงานการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

Rounded Rectangle: ผลงานดีเด่นคนเก่ง อปท.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Description: D:\00 เมืองพลพิทยาคม\57-2\09 นิเทศน์\01\1419044625725_resized_1.jpgDescription: 10818764_760089064044816_1002819740_nDescription: D:\00 เมืองพลพิทยาคม\57-2\09 นิเทศน์\01\1419044766711_resized_1.jpg

 

เด็กหญิงปิยะธิดา แสนนามวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2557

ฝึกสอนโดยคุณครูวรวุธ อัครกตัญญู

 

Description: 12278631_10207091681544586_5709227555810333219_n  Description: 12246610_10207091679864544_3852506227627809693_n

เด็กชายนวดล สมทา รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 255
8
ฝึกสอนโดยคุณครูวรวุธ อัครกตัญญู