มหกรรมการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ

รองชนะเลิศอันดับ 1 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2557 ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2557 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ครูที่ปรึกษานางนิกร ประวันตา,นายสุรชัย สุขรี
โดย
1.น.ส.ณัฐวรี ปัตตะเน
2.น.ส.ประภาคสิริ อันพิมพ์
3
.น.ส.ปานจิตต์ พานศรีสุข

 

Description: D:\00 เมืองพลพิทยาคม\57-2\09 นิเทศน์\02\10351821_749094741821373_2102447477064788427_n.jpg

 

Description: D:\00 เมืองพลพิทยาคม\57-2\09 นิเทศน์\02\10371399_749094145154766_7139492876621248853_n.jpg

 

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ

เหรียญทอง มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2558 ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2558 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ครูที่ปรึกษานางนิกร ประวันตา, นายสุรชัย สุขรี

โดย:1.นางสาวณิชา ทีทา

2.นางสาวปิยะธิดา แก้วตา
3.นางสาวสันต์ฤทัย วัชรวิทยสุนทร

 

Description: E:\00 เมืองพลพิทยาคม\58-1\18 สารสนเทศ กลุ่มคณิต 58-1\New folder\10178047_874206789339526_5120338461711069173_n.jpg

 

ชื่อโครงงาน ค่าประมาณรากที่ n แสนง่ายโดยใช้ทฤษฎีบททวินามและหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
 รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอบคัดเลือกตัวแทน อบจ.ขอนแก่น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา
2559

Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\12592464_1022142144516630_962194596095336390_n.jpg 

 

Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\12642791_992516070828942_5101275391566618746_n.jpg 

รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รอบคัดเลือกตัวแทน อบจ.ขอนแก่น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\12642759_957551784332075_4245707215048526013_n.jpg

 

Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\12654314_957551697665417_6129002731450779009_n.jpg