โครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ

ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ปี 2558

โดย111111111111111111111111111111ครูที่ปรึกษา

1.น.ส.ณัฐวรี ปัตตะเน1111111111111111111นางนิกร ประวันตา

2.น.ส.ประภาคสิริ อันพิมพ์1111111111111111นายสุรชัย สุขรี

3.น.ส.ปานจิตต์ พานศรีสุข11111111111111111111

Description: https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10801979_810620622335451_8824286218406771171_n.jpg?oh=eb4870ae52dddb480a5d3d8fa730d019&oe=5501E562

 

Description: 1510524_847277428669770_6794438693204243495_n

 

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ

ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ปี 2558

โดย111111111111111111111111111ครูที่ปรึกษา

1.นางสาวณิชา ทีทา11111111111111111111นางนิกร ประวันตา

2.นางสาวปิยะธิดา แก้วตา11111111111111111นายสุรชัย สุขรี

3.นางสาวสันต์ฤทัย วัชรวิทยสุนทร111111111111

 

Description: 10436341_757168627710010_8842499408448020026_n

 

 

Description: 1469851_757129341047272_431233555730874310_n